Iancu Brezeanu, actor: „Pentru mine, timpul a fost vin”

MEMORIA CULTURALĂ Despre Iancu Brezeanu, I. L. Caragiale spunea că a fost ,,unul din rarele fenomene care pun adânc marca lor pe o întreagă epocă artistică”. A rămas cunoscut pentru cele două mari pasiuni ale sale: teatrul și vinul.