„Avdives, khetanes”, un proiect destinat comunităților de romi din comuna Belin din Covasna și cartierul Ferentari din București
https://www.ziarulmetropolis.ro/avdives-khetanes-un-proiect-destinat-comunitatilor-de-romi-din-comuna-belin-din-covasna-si-cartierul-ferentari-din-bucuresti/

Fundaţia Amfiteatru a demarat un nou proiect ce are ca obiectiv creşterea sustenabilă a calităţii vieţii comunităţilor de romi, contribuind la creşterea incluziunii şi abilitarea romilor din două zone marginalizate ale României: comuna Belin din judeţul Covasna şi cartierul Ferentari din Bucureşti. 

Un articol de Liliana Matei|15 martie 2021

Parte din programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, proiectul „Avdives, khetanes”/ „Astăzi, împreună” a început în ianuarie 2021, se va derula pe parcursul a doi ani și beneficiază de o finanțare în valoare de 856678 Euro.

Proiectul răspunde unor nevoi pe care Fundația Amfiteatru le-a identificat în urma cercetărilor în teren și a comunicării cu instituțiile locale, dar și prin experiența dobândită în implementarea unui proiect POCU început în 2018 la Belin, ce are ca scop combaterea abandonului școlar. Discriminare multiplă, statut socio-economic scăzut, risc major de abandon școlar, lipsa accesului la informare, deprivare materială, lipsa perspectivelor de viitor și delincvență juvenilă sunt doar câteva dintre problemele care caracterizează comunitățile din Belin și Ferentari.

Prin „Avdives, khetanes”, Fundația Amfiteatru și-a propus să dezvolte și asigure servicii integrate în domeniile educației, sănătății și ocupării, instruirii în drepturile romilor, advocacy și incluziune, alături de un program cultural de capacitare și anti-discriminare.

Proiectul include acordarea de servicii educaționale și de sănătate pentru 300 de copii în situații de vulnerabilitate, servicii pentru creșterea gradului de pregătire profesională și îmbunătățirea stării de sănătate (respectiv menținerea unui stări de sănătate bune) pentru 350 de adulți în stare de vulnerabilitate din cartierul Ferentari, București prin furnizarea unui serviciu de ocupare și a unui serviciu medical, susținerea unui program cultural de abilitare pentru 400 de persoane de etnie romă, instruirea a 20 de cadre didactice în pedagogia experiențială și incluziune, formarea a 10 specialiști în incluziunea romilor și a 45 de specialiști și lideri romi în advocacy. De asemenea, prin serviciile educaționale propuse și prin acțiuni individualizate care vizează analfabetismul funcțional și cunoștințele necesare absolvirii clasei a VIII-a, precum și motivarea, stima de sine și încurajarea elevilor, proiectul își propune scăderea abandonului școlar și îmbunătățirea situației școlare a cel puțin 100 de elevi.

Acțiunile demarate în Belin de către Fundația Amfiteatru (programul abilitare, programul educațional non-formal și instruirea specialiștilor) împreună cu Asociația de Dezvoltare Comunitară Belin (serviciul educațional, formarea și menținerea grupului țintă) și cele din

Ferentari (serviciile de ocupare și educație, programul de abilitare și instruirea specialiștilor), realizate în parteneriat cu Primăria Sectorului 5 (serviciile de sănătate, formare și menținere grup țintă și contribuție la activități) vizează creșterea incluziunii și dezvoltarea premiselor pentru o calitate mai bună a vieții pentru cele două comunități, prin creșterea accesului la servicii educative, sanitare și sociale de calitate, reducerea vulnerabilităților și oferirea unor perspective de viitor pentru cel puțin câteva sute de persoane de etnie romă.

Fundația Amfiteatru dezvoltă programe, proiecte și parteneriate la nivel local, național și internațional, în scopul afirmării resurselor antropice și naturale ale comunităților. Organizația se concentrează pe abordările integrate, cu finalitate socială, pentru a furniza comunităților soluții și sprijin. Site oficial: fundatia-amfiteatru.ro.

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și a Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul  Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. Pentru perioada 2014-2021, a fost alocată suma de 2,8 miliarde EUR. Granturile SEE în cuantum de 1,5 miliarde EUR sunt finanțate în comun de toți cei trei donatori și sunt disponibile în toate cele 15 țări. Granturile Norvegiene în cuantum de 1,3 miliarde EUR sunt finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile în cele 13 țări care au aderat la UE după 2003. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.

Fondul Român de Dezvoltare Socială a fost înfiinţat în anul 1998, ca organism de interes public aflat sub autoritatea Guvernului României, prin intermediul căruia sunt finanţate proiecte care ţintesc îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă la nivelul comunităţilor sărace şi a grupurilor dezavantajate din mediul rural sau urban. În cei 15 ani de activitate, FRDS a finanţat peste 1.430 de proiecte de dezvoltare locală, în valoare totală de peste 100 de milioane de euro. Fondurile administrate

de FRDS au provenit în principal de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), cărora li s-au adăugat contribuţia Guvernului României şi cea a beneficiarilor direcţi. Începând cu anul 2013, FRDS este Operator de Program pentru Programul RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, finanţat prin intermediul Granturilor SEE. Mai multe detalii pe www.frds.ro

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

 

06
/02
/22

„Țăran până în măduva oaselor”, cum se autodeclară, ironic, dar numai pe jumătate. Om de afaceri. Globe-trotter. Bon-viveur și mare gurmand. Francez scârbit de Franța, în care susține că nu va mai fi decât „vizitator”. Gérard Depardieu este toate acestea la un loc și ceva în plus.

18
/11
/21

Seara de 3 decembrie 1986, în plină dictatură ceaușiștă, când românii îngheață de frig și acasă, și în școli, și în instituții de toate felurile, pare o seară ca oricare alta: se întunecă devreme, la televizor cetățenii se pot uita două ore, Tovarășul și Tovarășa sunt negreșit acolo, fabricile duduie necontenit, că ele lucrează „pe ture”. Dar cine iese din casă la București poate să meagă, de exemplu, la teatru.

20
/09
/21

Între 20 septembrie și 15 noiembrie, proiectul interdisciplinar „Noi împotriva noastră. Intervenție culturală pentru destigmatizarea bolilor psihice” continuă derularea la nivel național a seriei de activități artistice și de conștientizare dedicate cu precădere membrilor rețelei de sprijin din jurul persoanelor afectate de boli psihice, dar și publicului larg. 

11
/07
/21

12 iulie 1909. Într-un sat din Teleorman se năștea Constantin Noica, cel care avea să devină cel mai important filosof al României, un destin în spatele căruia să ascund numeroase povești, discipoli celebri, ani de închisoare comunistă la Jilava și un fiu care s-a călugărit…